Peter Verhagen-Oostenbrink

Peter Verhagen Peter Verhagen

Vak: Minor Digitale Geletterdheid
Naam: Peter Verhagen-Ooostenbrink
Studentnummer: 983263
Emailadres: peter.verhagen@windesheim.nl
Klas: LTB ICT 5d
Docenten: Henk la Roi & Roland Bruijn
Opleiding: Lerarenopleiding technische beroepen, richting MBO-ICT
Datum van opleveren: 6 november 2022