Peter Verhagen-Oostenbrink

Vak: E1 Werkplekleren
Naam: Peter Verhagen-Ooostenbrink
Studentnummer: 983263
Emailadres: peter.verhagen@windesheim.nl
Klas: LTB ICT 5d
Docent: Frank de Kimpe
Opleiding: Lerarenopleiding technische beroepen, richting MBO-ICT
Datum van opleveren: 99 december 2022